Theo tập đoàn Skillsoft, 6700 khách hàng của họ đang sử dụng thư viện elearning Skillsoft để thiết kế các chương trình đào tạo tích hợp (blended learning) cho nhân viên của mình. Còn theo báo cáo từ Trung tâm đào tạo LG, trong số 320 khóa học đơn vị này giảng dạy hàng năm, rất nhiều khóa ứng dụng blended learning để đào tạo, tập huấn bắt buộc cho các nhân viên chủ chốt. Những khóa dành cho chiến lược MBA, marketing, kế toán, HR của ông lớn LG đều sử dụng đào tạo tích hợp blended learning.

Từ nguồn học liệu trực tuyến khổng lồ, Skillsoft đã gợi ý một khung chương trình mẫu để đào tạo cho nhóm nhân sự lần đầu làm quản lý, với tên gọi “90 ngày đầu làm quản lý”.
 
 
Trong chương trình này, các hoạt động offline, online được kết hợp đan xen:
  • Thông qua elearning, người học được khảo sát, đánh giá về kỹ năng quản lý trước khi tiến hành khởi động chính thức quá trình đào tạo.
  • Người học chủ động theo học khóa e-learning về quản lý và chuẩn bị cho câu hỏi thảo luận
  • Người quản lý đào tạo thực hiện các cuộc thảo luận trực tuyến với các quản lý mới, chủ trì các hoạt động trao đổi online.
  • Những đầu sách hữu ích về quản lý được giao như bài tập về nhà cho người học.
  • Xen kẽ giữa những khóa học ngắn elearning là các hình thức Business Impact, video minh họa tình huống hoặc chia sẻ của các chuyên gia có uy tín, những tình huống thử thách dạng Challenges, JobAid được chọn lựa, đề xuất nội dung phù hợp, chuẩn quốc tế ...
Chương trình đào tạo thiết kế giúp các nhân sự chưa có kinh nghiệm vượt qua 90 ngày đầu tiên tại vị trí quản lý.
Vui lòng xem thông tin cụ thể về chương trình này tại đây.