Phát triển nguồn nhân lực (HRD) là mục tiêu tiêu hàng đầu của mỗi doanh nghiệp, khuôn khổ để giúp nhân viên phát triển kỹ năng, kiến thức và khả năng cá nhân và phương pháp tổ chức công việc của họ. Phát triển nguồn nhân lực bao gồm các cơ hội như đào tạo nhân viên, phát triển sự nghiệp của người lao động, quản lý và phát triển năng lực, huấn luyện, tư vấn, kế hoạch kế nhiệm, nhận dạng nhân viên chủ chốt, hỗ trợ học phí và phát triển tổ chức.

Phát triển nguồn nhân lực có thể là một hình thức đào tạo, một khóa học đại học, hoặc một nỗ lực thay đổi kế hoạch tổ chức. Đây là những lựa chọn mà bạn có để phát triển nhân viên của bạn. Đào tạo chính thức có thể làm tăng giá trị tại nơi làm việc của bạn.Phát triển nguồn nhân lực có thể được thông báo như là một huấn luyện của một người quản lý hoặc các lớp huấn luyện và phát triển nội bộ được giảng dạy bởi các nhân viên nội bộ hoặc một chuyên gia tư vấn. Cố vấn của nhiều nhân viên giàu kinh nghiệm cũng được khuyến khích để phát triển nhân viên.

Nâng cao tầm nhân sự

Mỗi một nhân sự là trọng tâm của tất cả các khía cạnh của Phát triển nguồn nhân lực là phát triển lực lượng lao động vượt trội nhất để các tổ chức và nhân viên cá nhân có thể hoàn thành mục tiêu của mình để phục vụ khách hàng. Việc cấu thành nên một doanh nghiệp phát triển thì nguồn nhân sự đóng vai trò quan trọng nhất.

Các tổ chức có nhiều cơ hội cho việc phát triển nguồn nhân lực cho nhân viên, có thể trực tiếp tại nơi làm việc hoặc ngoài nơi làm việc, mỗi nhân sự đều có một mục tiêu riêng để thúc đẩy việc tự phát triển, tự nâng cao trình độ .Phát triển bộ máy doanh nghiệp

Phát triển quản lý nội bộ cũng được cung cấp thông qua các câu lạc bộ sách tại nơi làm việc, phân công nhiệm vụ nặng nề và huấn luyện từ ông chủ của người quản lý. Nhiều lựa chọn trong đào tạo quản lý được xác định thông qua quá trình lập kế hoạch phát triển hiệu suất. Các lựa chọn bao gồm các lớp học, bài tập công việc nội bộ, đi thực địa, và tự học. Tiếp cận đào tạo quản lý với sự cởi mở và tư duy sáng tạo.

Làm sao để đào tạo nội bộ được tốt ?


  • Nâng cao tính xây dựng, đóng góp, thấu hiểu việc nhân viên cần gì? Và họ phải làm gì để có những kế hoạch đào tạo chất lượng, đem lại hiệu quả cao nhất.
  • Đưa ra nhiều phương pháp tiếp cận để đào tạo, có thể sử dụng các buổi tâp huấn trong vòng hai giờ và có thể kéo dài trong vòng tháng hoặc vài năm hoặc có thể không giới hạn tần suất theo thời gian.
  • Đầu tư cho việc phát triển kỹ năng quản lý, tùy chỉnh theo từng công ty riêng biệt, mỗi khóa đào tạo đều được phân tích và tìm hiểu thật kỹ.
  • Để đạt hiệu quả cao nhất cho phát triển nguồn nhân lực nên tự đầu tư và kiến tạo nên bộ phận phát triển nội bộ, việc tìm kiếm chuyên gia bên ngoài sẽ có những điểm hạn chế cho việc đầu tư cụ thể cho doanh nghiệp.
  • Không nên hạn chế việc xây dựng ý tưởng cho riêng bản thân đội ngũ quản lý, mà nên đầu tư xây dựng hệ thống sáng tạo, mọi nhân viên đều có khả năng phát triển đưa doanh nghiệp chủ động hơn trong tất cả mọi hoạt động.