Thông tin cơ bản về Chức năng Quản lý Nhân sự

Bạn đang tìm kiếm thông tin cơ bản về quản lý nhân sự, cũng như cơ cấu tổ chức và chức năng của từng bộ phận trong công ty? Thông tin cơ bản sau sẽ là những định nghĩa cơ bản nhất trong mảng đào tạo và vận hành nhân sự.

Quản trị nhân sự là gì và người làm việc trong ngành quản trị nhân sự là gì ? Nguồn nhân lực là gì và làm thế nào để giúp nguồn nhân lực được vận hành trơn tru? Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu hơn về quản trị nguồn nhân lực và phương pháp xây dựng bộ máy quản trị nguồn nhân lực trong công ty.Đầu tiên hãy đi vào những định nghĩa, quản trị nguồn nhân lực là gì và chức năng của từng bộ phận trong quản trị nhân sự, có thể những điều sắp tới sẽ giúp bạn cân nhắn đến sự nghiệp về phát triển nguồn nhân sự:

Nguồn nhân lực là gì ?

Có rất nhiều định nghĩa vè quản trị nguồn nhân lực, câu hỏi nguồn nhân lực là gì là câu hỏi được đặt ra thường xuyên nhất trong những câu hỏi về nội dung của quản trị nguồn nhân lực. Như vậy nguồn nhân lực là những người làm việc cho một tổ chức trong các công việc sản xuất các sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp hoặc tổ chức .

Quản trị nguồn nhân lực là gì (HRM) ?

Quản lý nguồn nhân lực là chức năng trong một tổ chức tập trung vào việc tuyển dụng, quản lý và chỉ đạo của nhân viên trong một tổ chức.

Nó tập trung vào quản lý giám sát hỗ trợ con người và quản lý một nền văn hóa năng động theo định hướng của doanh nghiệp hoặc theo mục tiêu lao động của doanh nghiệp. Quản lý nhân sự cũng được thực hiện bởi những người quản lý cấp cao của tổ chức, tùy theo quy mô của từng doanh nghiệp, tổ chức.

Bộ phận nhân sự là gì ?

Đó là tổ chức thực thể được hình thành để tổ chức con người, báo cáo các mối quan hệ, xác định mục tiêu và đo lương hiệu suất của công việc, ngoài ra họ có thể tìm thêm thông tin và cập nhật xu hướng về nhân sự, quản trị con người.

Các bộ phận cơ bản trong một phòng ban quản trị nguồn nhân lực

Nhân lực là là bộ phân nhân viên mà nhân viên và điều hành sẽ cấu thành lên thành một tổ chức . Cụ thể cơ cấu của tổ chức sẽ phân chia theo các vị trí Giám đốc nhân sự hoặc quản lý, chuyên gia tổng hợp về nhân sự, trợ lý nhân sự và bộ phận phân tích báo cáo nhân sự.

Tầm quan trọng của quản trị nguồn nhân lực ?

Một bộ phận nhân sự tốt rất quan trọng đối với môi truowngfl àm việc của nhân viên, có năng suất lao động và góp phần tạo cảm hứng gây dựng lên hiệu quả làm việc của nhân viên. Vai trò quan trọng tiếp theo đó là xây dựng định hướng và giám sát định hướng cho toàn thể bộ máy nhân sự được hoạt động đúng theo mục tiêu của tổ chức, doanh nghiệp.

Tầm quan trọng của bộ phận quản trị được thể hiện qua các mục tiêu :

 • Theo dõi văn hóa, đánh giá và phát triển môi trường văn hóa doanh nghiệp
 • Quản trị tài năng tổng thể
 • Trách nhiệm trong việc tuyển dụng lực lượng lao động cao cấp
 • Đề xuất mức lương dựa trên đánh giá thị trường
 • Nghiên cứu và đề xuất thực hiện các đề xuất về chương trình lợi ích của nhân viên
 • Vai trò trong việc đề xuất và thực thi chiên lược phát triển của doanh nghiệp
 • Phát động, duy trì và đảm bảo các hoạt động tại nơi làm việc
 • Là cầu nối, bộ phận trung gian giải quyết mâu thuẫn giữa nhân viên và người quản lý điều hành


Phát triển nguồn nhân lực HRD là gì ?

Cơ hội đào tạo nhân viên không chỉ được tìm thấy trong các lợp học đào tạo tại công ty, trong những buổi hội thảo mà doanh nghiệp có thể tận dụng bất cứ đâu, bất cứ thời gian nào để tạo ra một cuộc đào tạo một cách linh hoạt.

Phát triển nguồn nhân lực (HRD) là khuôn khổ để giúp nhân viên phát triển các kỹ năng, kiến thức, khả năng và kinh nghiệm cá nhân và tổ chức của họ. Mục đích là để giúp nhân viên vận hành hiệu quả hơn cho công ty và nâng cao kỹ năng của họ.

Phát triển nguồn nhân lực bao gồm các công việc như :

 • Tư vấn, đào tạo nhân viên
 • Phát triển sự nghiệp của nhân viên
 • Quản lý và phát triển năng lực
 • Kế hoạch kế nhiệm, huấn luyện nhân viên
 • Nhận dạng nhân viên chủ chốt, xây dựng mô hình vận hành chính - phụ
 • Hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp, phát triển tổ chức.

Phát triển nguồn nhân lức (HRD) là khuôn khổ để giúp nhân viên phát triển kỹ năng, kiến thức và khả năng cá nhân của chính bản thân họ, đây là môt trong những cơ hội quan trọng nhất mà nhân viên tìm kiếm khi muốn đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp.