Những hiểu biết cơ bản về dịch vụ số hóa bài giảng

Một bài giảng số hóa có thể chia nhỏ thành nhiều module, thời lượng linh hoạt, với nhiều hình thức thể hiện khác nhau (animation, video clip, slide và audio,…),  được tổ chức theo một kết cấu sư phạm để cung cấp kiến thức và kỹ năng cho người học một cách hiệu quả.
 

10 mẹo giúp thu hút người học trong bài giảng eLearning

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về 10 mẹo giúp tăng tính hấp dẫn, thú vị và hiệu quả của một chương trình học tập elearning.