tại sao lựa chọn

EduTour Nexedu

Việc học tập sẽ trở nên hiệu quả hơn bao giờ hết khi chính học viên được trải nghiệm trực tiếp tại các mô hình vân hành hệ thống tiêu chuẩn quốc tế, cùng các chuyên gia, CEO trong nhiều lĩnh vực.

Recent Work

Bảo trợ bởi tập đoàn đầu ngành trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kỹ thuật, điện tử ... như LG, SAMSUNG, APPLE,IBM, LOTTER AMERICAN BANK, SINHAN BANK ...

Recent Work

Trực tiếp tham quan và trải nghiệm mô hình hoạt động công ty, tập đoàn hàng đầu.

Recent Work

Tham dự hội thảo về công nghệ, kỹ năng và trực tiếp trò chuyện với nhân vật làm lên thương hiệu trên thế giới của các công ty, tập đoàn danh tiếng.

Recent Work

Trải nghiệm kho kiến thức bất tận tại các buổi giới thiệu trong các trường đại học hàng đầu

Recent Work

Phát triển tư duy quản lý, phân tích tầm nhìn và trải nghiệm xu thế tại các buổi hội thảo trực tiếp trong 5 ngày .

THỜI GIAN

5 ngày trải nghiệm

PHƯƠNG TIỆN

Máy bay xe đứa đón tại quốc
gia điểm đến

QUỐC GIA

Hàn Quốc, Nhật Bản Anh,
úc, Mỹ Thụy sĩ ...

DỊCH VỤ

Tiêu chuẩn 5*
Bảo hiểm du lịch

LỊCH TRÌNH

CHƯƠNG TRÌNH EDUTOUR HÀN QUỐC

NGÂN HÀNG (Busan, Seoul)
INDUSTRY 4.0(Seoul, Kyunggi)