tại sao lựa chọn

LMS NEXEDU ?

Một phần mềm ứng dụng cho phép việc quản lý, vận hành hệ thống các bài giảng, hướng dẫn, theo dõi báo cáo và cung cấp các công nghệ giáo dục điện tử (còn được gọi là công nghệ E- Learning) cho các khóa học hay các chương trình đào tạo của nhà trường

Sever tiêu chuẩn quốc tế cùng cộng nghệ Cloud Based LMS
Thiết kế tương thích người dùng, dễ thích nghi, dễ tái sử dụng
Hỗ trợ đa nền tảng Windows, mac, iOS, android ...

Lợi thế hệ thống LMS Nexedu

SỐ HÓA BÀI GIẢNG

Chuyển thể bài giảng từ dữ liệu cơ bản sang dữ liệu số với khả năng lưu trữ và tái sử dụng cùng hệ thống quản lý phân phối hiệu quả

QUẢN TRỊ NGƯỜI DÙNG

Mọi công việc về quản trị đều được thực thi một cách hiệu quả cùng các tính năng của người dùng nhưtìm kiếm, đánh giá và phân loại khóa học

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

Hệ thống LMS là một phần mềm được thiết kế thể hiện tính ưu viêt về quản trị phân tích và xử lý dữ liệu theo yêu cầu của quản trị lẫn người dùng

LMS

Trên thế giới hiện tại có rất nhiều hệ thống LMS đến từ nhiều nhà cung cấp, nhưng cốt lõi, các hệ thống LMS này đều nhằm mục đích giải quyết các nhu cầu tương tác của các chủ thể chính trong hệ thống học trực tuyến, đó là người cung cấp nội dung học trực tuyến, người sử dụng nội dung học trực tuyến và người điều hành, quản lý tương tác học trực tuyến.

CHỨC NĂNG HỆ THỐNG LMS NEXEDU

Quản lý dữ liệu số

Chức năng cho phép đăng tải nội dung, phân loại theo định dạng, thời gian và nội dung...

Bảo mật

Chức năng cho phép bảo vệ dữ liệu, bảo vệ hệ thống và các thông tin cá nhân người học

Đáp ứng

Đáp ứng đa thiết bị, hỗ trợ chuẩn khách nhau. Đảm bảo băng thông người dùng khi truy cập

Kiểm soát đăng ký

Khả năng kiểm soát tùy chính quá trình đăng ký và quản lý tài khoản trực tuyến

Quản lý tương tác

Chức năng tương tác qua lại giữa học viên, giáo viên, quản lý qua lại lẫn nhau

Thi, kiểm tra

Chức năng cho phép kiểm tra đánh giá kết quả của học viên thông qua đa hình thức

Theo dõi, kiểm soát

Chức năng cho phép người học hoặc quản lý có thể kiểm soát tiến trình học tập

Bản quyền

Đảm bảo về nội dung bản quyền và chức năng chống sao chép nội dung bài học

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN LMS

 • Thiết kế quy trình

   

 • Triển khai hạ tầng

   

 • Xây dựng tính năng

   

 • Kiểm tra vận hành

   

 • Vận hành chính thức

   

 • Báo cáo sửa đổi