Chính sách học thử và Chính sách hoàn học phí

Hiện tại Nexedu.vn chưa áp dụng chính sách hoàn học phí dành cho khách hàng doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể liên hệ với Nexedu.vn qua số điện thoại 02435551938 hoặc email info@nexedu.vn để được học thử.

Việc học thử này là hoàn toàn miễn phí.